Politiker i Skövde Kommun

Politiker i Skövde Kommun

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Nämnder

Beredningar och utskott

Bolag

Kommunalförbund

Övrigt

Partier