Politiker i Skövde Kommun

Nämndemän vid Skaraborgs Tingsrätt

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31