Politiker i Skövde Kommun

Nämndemän vid Skaraborgs Tingsrätt

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31