Politiker i Skövde Kommun

Rådet för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31