Politiker i Skövde Kommun

Skövde Energi AB

Mandatperiod: 2023-05-08 - 2027-05-31

Uppdrag (9 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Jonsson Katarina Moderata Samlingspartiet Ordförande 1
Fredriksson Elizabeth Vänsterpartiet Vice ordförande 2
Veithoefer Patrik Moderata Samlingspartiet Ledamot 3
Poulsen John Socialdemokraterna Ledamot 4
Wigh Lars Sverigedemokraterna Ledamot 5
Henningsson Kay Skövdepartiet Ledamot 6
Richardsson Lennart Utan partitillhörighet Ledamot 7
Johansson Birgitta Centern Lekmannarevisor 8
Segell Philip Moderata Samlingspartiet Ersättare Lekmannarevisor 9