Politiker i Skövde Kommun

Åsa Wackelin (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0500-48 01 13 (bostad)
0734-333084 (mobil)

E-post:
asa.wackelin@politiker.skovde.se