Politiker i Skövde Kommun

Linus Sjöholm (S)

Kontaktinformation

E-post:
linus.sjoholm@politiker.skovde.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enligt Fastighetsbildningslagen Tätort Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Räddningstjänsten Östra Skaraborg Direktonsledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Servicenämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31