Politiker i Skövde Kommun

Christer Winbäck (L)

Kontaktinformation

Telefon:
070 222 11 38 (mobil)

E-post:
christer.winback@politiker.skovde.se

Webbplats:
http://www.folkpartiet.se/christer

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerliga vigselförrättare Vigselförrättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Gruppledare Kontaktman 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Räddningstjänsten Östra Skaraborg Direktionsersättare 2019-01-01 - 2022-12-31