Politiker i Skövde Kommun

Anita Löfgren (S)

Kontaktinformation

E-post:
anita.lofgren@politiker.skovde.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Avfallshanteringen Östra Skaraborg Direktonsledamot 2015-01-01 - 2022-12-31
Beredning medborgare och folkhälsa Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden 2:e vice ordförande 2015-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2015-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens behandlingsutskott 2:e vice ordförande 2015-01-01 - 2022-12-31
Strategiskt Folkhälsoråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Tolkförmedling Direktionsersättare 2015-01-01 - 2022-12-31