Politiker i Skövde Kommun

Maria Hjärtqvist (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0738-03 00 59 (mobil)

Postadress:
Mittengränden 3 541 78 VÄRSÅS
(bostad)

E-post:
maria.hjartqvist@politiker.skovde.se

Uppdrag (17 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning samhällsbyggnad Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Brottsförebyggande rådet Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Gruppledare Kontaktman 2014-10-15 - 2022-10-14
Kommunala Pensionärsrådet Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2015-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljösamverkan Östra Skaraborg Direktionsersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Räddningstjänsten Östra Skaraborg Direktionsersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Skaraborgs kommunalförbund Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Skövde Stadshus AB Ledamot 2015-05-01 - 2022-05-31
Strategiskt Folkhälsoråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning Vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Överförmyndare Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31