Politiker i Skövde Kommun

Gunvor Kvick (C)

Kontaktinformation

E-post:
gunvor.kvick@politiker.skovde.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens behandlingsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31