Politiker i Skövde Kommun

Ulla-Britt Hagström (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-55 39 43 (mobil)

Postadress:
Nejlikevägen 3 541 39 SKÖVDE
(bostad)

E-post:
ulla-britt.hagstrom@politiker.skovde.se

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning samhällsbyggnad Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Brottsförebyggande rådet Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala Pensionärsrådet Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Skövde Stadshus AB Ledamot 2019-05-01 - 2023-05-31
Strategiskt Folkhälsoråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Tolkförmedling Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndare Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31