Politiker i Skövde Kommun

Ulrica Johansson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-69 11 89 (mobil)

E-post:
ulrica.johansson@skovde.se

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragPeriod
Balthazar Science Center AB Ordförande 2019-05-01 - 2022-05-31
Beredning samhällsbyggnad Ledamot 2018-01-08 - 2022-12-31
Häradsallmänning V Stöpen Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2018-01-08 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Ordförande 2018-01-08 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2018-01-08 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljösamverkan Östra Skaraborg Direktionsersättare 2018-01-08 - 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Räddningstjänsten Östra Skaraborg Direktonsledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Skaraborgs kommunalförbund Ledamot 2015-01-08 - 2022-12-31
Skövde Stadshus AB Ordförande 2019-05-01 - 2022-05-31
Strategiskt Folkhälsoråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Tidans Vattenvårdsförbund Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31