Politiker i Skövde Kommun

Sven Sundberg (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-18 57 97 (mobil)

E-post:
sven.sundberg@politiker.skovde.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Binnebergs Tingshus Ledamot 2011-01-01 - 2022-12-31
Gode män enligt Fastighetsbildningslagen Jord och skogsbruk Ledamot 2015-02-23 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14