Politiker i Skövde Kommun

Marianne Gustafsson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
0731-52 94 77 (mobil)

E-post:
marianne.gustafsson@politiker.skovde.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning medborgare och folkhälsa Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Brottsförebyggande rådet Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Gruppledare Kontaktman 2018-11-01 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Skaraborgs kommunalförbund Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden 1:e vice ordförande 2015-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2015-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens behandlingsutskott 1:e vice ordförande 2015-01-01 - 2022-12-31
Strategiskt Folkhälsoråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31