Politiker i Skövde Kommun

Anders Grönvall (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-43 84 86 (mobil)

E-post:
anders.gronvall@politiker.skovde.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning samhällsbyggnad Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2015-01-01 - 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Servicenämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Servicenämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31