Politiker i Skövde Kommun

Robert Ciabatti (S)

Kontaktinformation

Postadress:
Gröna vägen 56 A 541 54 SKÖVDE
(bostad)

E-post:
robert.ciabatti@politiker.skovde.se

Webbplats:
http://web.comhem.se/ciabatti

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Beredning medborgare och folkhälsa Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Beredning samhällsbyggnad Ledamot 2015-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2015-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2015-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2015-01-01 - 2022-12-31
Skaraborgs kommunalförbund Ersättare 2015-01-01 - 2022-12-31
Skövde Stadshus AB Ledamot 2019-05-01 - 2022-05-31