Politiker i Skövde Kommun

Malin Wadman (S)

Kontaktinformation

E-post:
malin.wadman@politiker.skovde.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning medborgare och folkhälsa Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Brottsförebyggande rådet Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Skaraborgs kommunalförbund Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31