Politiker i Skövde Kommun

Orvar Eriksson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-52 83 93 (mobil)

Postadress:
Ringvägen 22 541 76 VÄRING
(utsändning)

E-post:
orvar.eriksson@politiker.skovde.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enligt Fastighetsbildningslagen Jord och skogsbruk Ledamot 2015-02-23 - 2022-12-31
Gode män enligt Fastighetsbildningslagen Tätort Ledamot 2011-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Skövde Energi AB Ledamot 2019-05-01 - 2022-05-31