Politiker i Skövde Kommun

Theres Sahlström (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-75 07 27 (mobil)

E-post:
theres.sahlstrom@politiker.skovde.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning medborgare och folkhälsa Ledamot 2017-04-10 - 2022-12-31
Egnells stiftelse Ledamot 2015-01-01 - 2022-12-31
Gruppledare Kontaktman 2018-09-17 - 2022-10-14
Haugwitz-Cedermarkska Stiftelsen Ledamot 2015-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Skaraborgs kommunalförbund Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande 2015-01-01 - 2022-12-31