Politiker i Skövde Kommun

Kayda Lazar (S)

Kontaktinformation

E-post:
Kayda.EcehaqLazar@politiker.skovde.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning samhällsbyggnad Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Bygglovsnämnden Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Bygglovsnämndens beredningsutskott Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Nämndemän vid Skaraborgs Tingsrätt Ledamot 2016-01-01 - 2019-12-31