Politiker i Skövde Kommun

Klas Hedenberg (C)

Kontaktinformation

E-post:
klas.hedenberg@politiker.skovde.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Beredning medborgare och folkhälsa Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Beredning samhällsbyggnad Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31