Politiker i Skövde Kommun

Johan Ask (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0733-44 09 86 (mobil)

Postadress:
Kommunstyrelsen 541 83 SKÖVDE
(utsändning)

E-post:
johan.ask@skovde.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Balthazar Science Center AB Vice ordförande 2019-05-01 - 2022-05-31
Beredning samhällsbyggnad Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Häradsallmänning V Stöpen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljösamverkan Östra Skaraborg Direktonsledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Skaraborgs kommunalförbund Ledamot 2015-01-01 - 2022-12-31
Skövde Stadshus AB Vice ordförande 2019-05-01 - 2022-05-31
Strategiskt Folkhälsoråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31