Politiker i Skövde Kommun

Dag Fredriksson (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0702-60 67 55 (mobil)

E-post:
dag.fredriksson@politiker.skovde.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Skaraborgs kommunalförbund Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31