Politiker i Skövde Kommun

Beredningar och utskott (11 st)

Namn
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Beredning medborgare och folkhälsa
Beredning samhällsbyggnad
Bygglovsnämndens beredningsutskott
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Servicenämndens arbetsutskott
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens behandlingsutskott
Valberedning