Politiker i Skövde Kommun

Övrigt (18 st)

Namn
Begravningsombud
Bergs Bygdegårdsförening
Binnebergs Tingshus
Borgerliga vigselförrättare
Brottsförebyggande rådet
Egnells stiftelse
Gode män enligt Fastighetsbildningslagen Jord och skogsbruk
Gode män enligt Fastighetsbildningslagen Tätort
Gruppledare
Haugwitz-Cedermarkska Stiftelsen
Häradsallmänning V Stöpen
Kommunala Pensionärsrådet
Nämndemän vid Skaraborgs Tingsrätt
Rådet för funktionshinderfrågor
Skaraborgs läns sjukhem
Strategiskt Folkhälsoråd
Tidans Vattenvårdsförbund
Tolkförmedling