Politiker i Skövde Kommun

Kommunalförbund (6 st)

Namn
Avfallshanteringen Östra Skaraborg
Miljösamverkan Östra Skaraborg
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Skaraborgs kommunalförbund
Skaraborgsvatten