Politiker i Skövde Kommun

Nämnder (12 st)

Namn
Barn- och utbildningsnämnden
Bygglovsnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Krisledningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Revisionen
Servicenämnden
Socialnämnden
Valnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndare